Het Kompas

wil een leidraad zijn bij ‘de reis van jouw ontwikkeling’.
Bij het uitzetten van jouw koers houden we rekening met jouw kansen, jouw mogelijkheden, jouw talenten.

We werken dagdagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs en kijken hierbij niet alleen naar de resultaten. We kijken naar de bredere context, naar de brede ontwikkeling die ervoor zorgt dat hoofd-hart-handen een volwaardige plaats innemen.

Wat er ook gebeurt, wat we ook doen, we blijven steeds kiezen voor het gesprek. We streven naar een open communicatie met kinderen, leerkrachten, ouders en éénieder die mee school maakt. Want school maken doe je nooit alleen, dit doen we in verbinding met elkaar!

We willen een school zijn waar iedereen ‘zichzelf’ ook mag ontmoeten en waar we kansen geven om groeiend te leren en lerend te groeien.

Kwaliteit

Communicatie

Verbinden

Talenten