Ondertussen in onze klassen

Agenda

07/02/2023 infoavond nieuwe kleuters

08/02/2023 vrije dag

11/02/2023 Kompasfuif

17/02/2023 drempeldag nieuwe kleuters

15/03/2023 pedagogische studiedag