Welkom op de sportiefste pagina!

De lessen bewegingsopvoeding en sport in het algemeen liggen in handen van meester Ben en juf Charlotte.

De kinderen kunnen zich 2x per week uitleven tijdens de lessen bewegingsopvoeding. Hier komen de turnlessen, de zwemlessen en de lessen fietsvaardigheid aan bod. Daarnaast krijgen de leerlingen heel wat kansen om ook buiten de lestijden aan sport te doen.

Op geregelde tijdstippen worden activiteiten van de organisatie MOEV (Motivatie – Ondersteuning – Expertise – Vernieuwing/Vlaanderen/Vitaliteit) op woensdagnamiddag aangeboden waar de leerlingen voor kunnen inschrijven.
Ook een jaarlijkse sportdag, veldloop en onze bekende Champions League staan op het programma.
U merkt het, onze school is een sportieve school.