1B – Arts Integrated Learning – Boerderij

De voorbije schooljaren gingen enkele juffen op Erasmus + om te leren over Arts Integrated Learning (AIL). Arts Integrated Learning betekent dat de muzische doelen van de les evenwaardig zijn aan de doelen van een domein van die les (WO, Wiskunde, …).
Ons thema over de boerderij is ideaal om AIL eens uit te proberen.
Het eerste leerjaar deed een ‘Mantle of the expert’ over boerderijdieren. Bij een Mantle wordt vooral drama gebruikt om het doel te bereiken.
De kinderen zochten eerst informatie over het door hun gekozen dier. Ze gebruikten boeken en tablets. Ze maakten een flap met informatie over hun dier. Daarna kwam Emma op bezoek met een probleem. Zouden de dieren van de boerderij van haar opa op onze boerderij terecht kunnen? We maakten een boerderij in onze klas. Emma kwam op bezoek terwijl wij onze dieren verzorgden. Jammer genoeg kunnen de dieren van Emma’s opa niet op onze boerderij terecht. We gaan volgende week naar de boerderij van het Groenhof om te kijken of het daar wel lukt…