5de leerjaar: zwerfvuil rapen in de schoolomgeving