K3(4 jarigen) en K4 Bezoek aan de expo “De wereld van Leo Timmers”