5de en 6de leerjaar: Uitstap Prehistorisch Dorp deel 3