1B – februari

We leerden hoe we snel uit een bus kunnen evacueren.
We leerden dat iedereen verschillende gevoelens heeft. We kozen een gevoelsbutton hoe we ons op dat moment voelden.